Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2012 – Honnefelder/Komisia

(vec F-42/11)1

(Verejná služba – Verejné výberové konanie – Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie – Výkon rozhodnutej veci – Zásada zákonnosti – Námietka nezákonnosti smerujúca proti rozhodnutiu o opätovnom začatí všeobecného výberového konania)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Stephanie Honnefelder (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: C. Bode, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne B. Eggers a P. Pecho, splnomocnení zástupcovia, neskôr B. Eggers, advokát)Predmet veciVerejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia o nezapísaní žalobkyne do rezervného zoznamu výberového konania EPSO/AD/26/05Výrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Pani Honnefelder znáša dve tretiny svojich trov konania.3.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť tretinu trov konania, ktoré vynaložila pani Honnefelder.