Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 28 iunie 2013 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-44/11)1

[Funcție publică – Articolul 34 alineatele (1) și (6) din Regulamentul de procedură – Cerere introdusă prin fax în termenul de introducere a acțiunii prelungit cu zece zile pentru considerente de distanță – Cerere introductivă depusă prin poștă în următoarele zece zile – Lipsa identității între acestea – Tardivitatea acțiunii]

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și J. Baquero Cruz, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de obligare a Comisiei la plata unei sume pentru repararea prejudiciului pe care reclamantul pretinde că l-a suferit în urma cererii adresate de medicul consultant al Comisiei medicului reclamantului în vederea obținerii anumitor informații privind tratamentele medicale urmate de acesta din urmă

Dispozitivul

Respinge acțiunea în parte ca vădit inadmisibilă și în parte ca vădit nefondată.

Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile efectuate de Comisia Europeană.

____________

1 JO C 186, 25.6.2011, p. 34