Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (ainukohtunik) 3. mai 2013. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-40/11) 1

(Avalik teenistus – Sotsiaalkindlustus – Endine ametnik, kes on tema töövõimetuse tõttu pensionile saadetud – Õnnetus – Kindlustuskaitse puudumine – Hagi eseme äralangemine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega kinnitati hüvitised, mida hagejal on püsiva osalise töövõimetuse tõttu õigus saada.

Resolutsioon

Vajadus teha otsus kohtuasjas F-40/11: Marcuccio vs. komisjon on ära langenud.

Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 186, 25.6.2011, lk 34.