Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (judecător unic) din 3 mai 2013 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-40/11)1

(„Funcție publică – Securitate socială – Fost funcționar pensionat pentru motive de invaliditate – Accident – Neacoperire – Acțiune rămasă fără obiect – Nepronunțare asupra fondului”)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall şi C. Berardis-Kayser, în calitate de agenţi, asistaţi de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de stabilire a prestațiilor la care are dreptul reclamantul din cauza invalidității sale permanente parțiale

Dispozitivul

Nu este necesară pronunțarea cu privire la acțiunea F-40/11, Marcuccio/Comisia.

Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1 JO C 186, 25.6.11, p. 34.