Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. június 13-i ítélete – Mocová kontra Bizottság

(F-41/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Határozott időre szóló szerződés meghosszabbításának elmaradása – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. cikke – Az OLAF főigazgatója által 2005. június 30-án hozott, az OLAF ideiglenes alkalmazotti állományának felvételére és foglalkoztatására vonatkozó új politikáról szóló határozat 4. cikke – Az ideiglenes alkalmazotti szerződések maximális időtartama)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Dana Mocová (Brüsszel, Belgium) (képviselők: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az OLAF főigazgatója azon határozatának megsemmisítése, amelyben elutasította a felperesnek az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének a) pontja szerinti ideiglenes alkalmazotti szerződése meghosszabbítására irányuló kérelmét.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 HL C 282., 2011.9.24., 51. o.