Language of document :

A Cour d’appel de Mons (Belgium) által 2021. június 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ryanair DAC kontra Happy Flights Srl, korábban Happy Flights Sprl

(C-386/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d’appel de Mons

Az alapeljárás felei

Felperes: Ryanair DAC

Alperes: Happy Flights Srl, korábban Happy Flights Sprl

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 7. cikke 1. pontjának a. alpontját úgy kell-e értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett „szerződés” fogalma kiterjed a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2 alapján benyújtott, kártalanítás iránti keresetre, amelyet olyan követeléskezelő társaság indított, amely a légi szállítási szerződés tekintetében harmadik személynek minősül, és aki arra hivatkozik, hogy az utas követelésének engedményese, azonban nem bizonyítja, hogy az eredeti szerződő fél valamennyi joga és kötelezettsége tekintetében annak jogutódjává vált?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén: A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke 1. pontjának a. alpontját és 7. cikke 1. pontjának b. alpontját úgy kell-e értelmezni, hogy a kereseti kérelem alapjául szolgáló kötelezettség teljesítésének helye a légi szállítási szerződés teljesítésének helye, vagyis a járat indulási vagy érkezési helye, vagy adott esetben más hely?

____________

1 HL 2012. L 351., 1. o.

2 HL 2004. L 46., 1. o.