Language of document :

2018 m. lapkričio 6 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LF / Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

(Byla C-682/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: LF

Atsakovės: Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar internetinės vaizdo įrašų platformos, kurioje naudotojai be teisių turėtojų sutikimo daro viešai prieinamus vaizdo įrašus su autorių teisių saugomu turiniu, operatorius atlieka paskelbimo veiksmą, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2001/29/EB1 3 straipsnio 1 dalį, kai:

–    administruodamas platformą, jis gauna pajamų iš reklamos,

–    vaizdo įrašas įkeliamas automatiškai, operatoriui prieš tai jo neperžiūrėjus ir nepatikrinus,

–    pagal paslaugų teikimo sąlygas operatorius vaizdo įrašo patalpinimo laikotarpiui įgyja visame pasaulyje galiojančią, neišimtinę ir nemokamą licenciją,

–    paslaugų teikimo sąlygose ir įkėlimo veiksmo metu operatorius informuoja, kad draudžiama talpinti autorių teises pažeidžiantį turinį,

–    operatorius suteikia pagalbines priemones, kuriomis pasinaudodami teisių turėtojai gali siekti, kad teises pažeidžiantys vaizdo įrašai būtų užblokuoti,

–    operatorius platformoje tvarko paieškos rezultatus, juos reitinguodamas ir suskirstydamas pagal turinio rubrikas, bei registruotiems naudotojams pateikia rekomenduojamų vaizdo įrašų apžvalgą, grindžiamą su ta tema susijusiais anksčiau žiūrėtais vaizdo įrašais,

jei jis neturi konkrečių žinių apie autorių teises pažeidžiančio turinio prieinamumą arba, gavęs tokių žinių, nedelsdamas šį turinį pašalina ar nedelsdamas užblokuoja prieigą prie jo?

2.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas:

    Ar pirmajame klausime aprašytomis aplinkybėmis internetinės vaizdo įrašų platformos operatoriaus veikla patenka į Direktyvos 2000/31/EB2 14 straipsnio 1 dalies taikymo sritį?

3.    Jei atsakymas į antrąjį klausimą būtų teigiamas:

    Ar faktinės žinios apie neteisėtą veiklą arba informaciją ir faktų ir aplinkybių, rodančių, kad verčiamasi neteisėta veikla arba teikiama neteisėta informacija, žinojimas pagal Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnio 1 dalį turi būti susiję su konkrečia neteisėta veikla ar informacija?

4.    Jei atsakymas į antrąjį klausimą būtų teigiamas:

    Ar tai yra suderinama su Direktyvos 2001/29/EB 8 straipsnio 3 dalimi, jei paslaugos teikėjo, kuris teikia paslaugos gavėjo pateiktos informacijos perdavimo ryšio tinklu paslaugą, kuria pasinaudodamas paslaugos gavėjas pažeidė autorines arba susijusias teises, atžvilgiu teismo draudimą teisių turėtojas gali gauti tik tada, kai po pranešimo apie akivaizdų teisių pažeidimą toks pažeidimas buvo padarytas antrą kartą?

5.    Jei atsakymai į pirmąjį ir antrąjį klausimus būtų neigiami:

    Ar pirmajame klausime aprašytomis aplinkybėmis internetinės vaizdo įrašų platformos operatorius yra laikytinas pažeidėju, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2004/48/EB3 11 straipsnio pirmą sakinį ir 13 straipsnį?

6.    Jei atsakymas į penktąjį klausimą būtų teigiamas:

    Ar tokio pažeidėjo įpareigojimą atlyginti žalą, numatytą Direktyvos 2004/48/EB 13 straipsnio 1 dalyje, galima susieti su tuo, ar pažeidėjas ir savo paties padaryto pažeidimo atžvilgiu, ir trečiojo asmens padaryto pažeidimo atžvilgiu veikė tyčia ir žinojo arba pagrįstai turėjo žinoti, kad naudotojai naudoja platformą konkretiems pažeidimams daryti?

____________

1 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, 2001, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230).

2 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (OL L 178, 2000, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 25 t., p. 399).

3 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32).