Language of document :

Acţiune introdusă la 30 mai 2007 - Tiralongo/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-55/07)

Limba de procedură: italiana

Părţile

Reclamant: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Italia) (reprezentanţi: F. Sciaudone, R. Sciaudone și S. Frazzani, avvocati)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

declararea admisibilităţii prezentei acţiuni;

dispunerea furnizării de către Comisie a informaţiilor și a prezentării de către aceasta a înscrisurilor referitoare la recrutarea și la prelungirile succesive ale contractului doamnei X în cadrul Oficiului European de Luptă contra Fraudei (denumit în continuare "OLAF"), precum și citarea acesteia în calitate de martor;

adoptarea tuturor măsurilor de organizare a procedurii și de cercetare judecătorească necesare pentru a se stabili încălcarea principiilor egalităţii de tratament și al nediscriminării săvârșită de către Comisie;

obligarea Comisiei la plata sumei de 460 000 de euro sau a altei sume pe care Tribunalul o va considera echitabilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul material cauzat reclamantului;

obligarea Comisiei la plata sumei de 100 000 de euro sau a altei sume pe care Tribunalul o consideră echitabilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat reclamantului;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamantul, agent temporar în cadrul OLAF până la data de 30 aprilie 2005, solicită despăgubirea prejudiciului care, potrivit acestuia, rezultă dintr-o serie de conduite ilicite de care s-ar face vinovată Comisia în cadrul privinţa prelungirii contractului său. Conduitele ilicite menţionate privesc în special: i) încălcarea reglementării aplicabile și a jurisprudenţei relevante în materia funcţiei publice; ii) încălcarea principiului încrederii legitime; iii) încălcarea principiilor egalităţii de tratament și al nediscriminării.

____________