Language of document :

Tožba, vložena 30. maja 2007 - Tiralongo proti Komisiji

(Zadeva F-55/07)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Italija) (zastopniki: F. Sciaudone, R. Sciaudone in S. Frazzani, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

tožba naj se razglasi za dopustno;

Komisiji naj se naloži, naj predloži informacije in dokumente glede zaposlitve in nadaljnjih podaljšanj pogodbe v Evropskem uradu za boj proti goljufijam (OLAF) gospe X in tudi naj jo predlaga za pričo;

sprejme naj se vse potrebne ukrepe procesnega vodstva in pripravljalne ukrepe za presojo kršitve načel enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije, ki se ju očita Komisiji;

Komisiji naj se naloži plačilo 460.000 eurov ali drugega primernega zneska, ki ga določi Sodišče za uslužbence iz naslova odškodnine za premoženjsko škodo, ki jo je utrpela tožeča stranka;

Komisiji naj se naloži plačilo 100.000 eurov ali drugega primernega zneska, ki ga določi Sodišče za uslužbence iz naslova odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpela tožeča stranka;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, ki je bila do 30. aprila 2005 začasni uslužbenec pri uradu OLAF, zahteva odškodnino zaradi cele vrste nedopustnih ravnanj, ki naj bi jih storila Komisija pri podaljševanju njene pogodbe. Ta nedopustna ravnanja naj bi bila med drugim: i) kršitev veljavnih predpisov, ki se uporabljajo in upoštevne sodne prakse na področju javnih uslužbencev; ii) kršitev načela zaupanja v pravo; iii) kršitev načel enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije.

____________