Language of document :

2007. június 5-én benyújtott kereset - Wiedmann kontra Parlament

(F-57/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Thomas Wiedmann (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A.. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperest az Európai Közösség tisztviselőjévé kinevező 2006. június 26-i határozatát a felperes besorolását az AD6-os besorolási fokozat 1-es fizetési fokozatában rögzítő részében;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes az F-12/06. sz. ügyben1 előadott jogalapokhoz igen hasonló jogalapokra hivatkozik.

____________

1 - Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 86., 2006.4.8., 48. o.