Language of document :

Beroep ingesteld op 5 juni 2007 - Wiedmann / Parlement

(Zaak F-57/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Thomas Wiedmann (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag van 26 juni 2006 houdende aanstelling van verzoeker als ambtenaar van de Europese Gemeenschappen, voor zover hij daarbij is ingedeeld in de rang AD6, salaristrap 1;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker middelen aan die in grote mate gelijk zijn aan die welke in zaak F-12/061 zijn aangevoerd.

____________

1 - PB C 86 van 8.4.2006, blz. 48.