Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 30. června 2008 - Feral v. Výbor regionů

(Věc F-59/07)1

Jednací jazyk: francouzština.

V návaznosti na smírné urovnání sporu předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 199, 25.8.2007, s. 51.