Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 30 iunie 2008 - Feral/Comitetul Regiunilor Uniunii Europene

(Cauza F-59/07)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei în urma soluţionării amiabile a litigiului.

____________

1 - JO C 199, 25.8.2007, p.51.