Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 6. marts 2008 - Tiralongo mod Kommissionen

(Sag F-55/07) 1

(Personalesag - forhenværende midlertidigt ansat - søgsmål - erstatningssøgsmål - ikke forlængelse af tidsbegrænset kontrakt - åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Italien) (ved avocats F. og R. Sciaudone og S. Frazzani)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagens genstand

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at yde erstatning for de økonomiske og ikke-økonomiske tab, som sagsøgeren hævder at have lidt som følge af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs ulovlige adfærd ved forlængelsen af hans kontrakt som midlertidigt ansat

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 183 af 4.8.2007. s. 43.