Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 6 martie 2008 - Tiralongo/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-55/07)1

(Funcţie publică - Fost agent temporar - Acţiune - Acţiune în despăgubiri - Neprelungirea unui contract pe durată determinată - Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Republica Italiană) (reprezentanţi: F. şi R. Sciaudone şi S. Frazzani, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul

Obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la repararea prejudiciului material și a prejudiciului moral pe care reclamantul pretinde că le-a suferit din cauza conduitei ilicite pe care Oficiul European de Luptă Antifraudă ar fi avut-o în special în cadrul prelungirii contractului său de agent temporar.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 183, 4.8.2007, p. 43.