Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 6. marca 2008 - Tiralongo proti Komisiji

(Zadeva F-55/07)1

(Javni uslužbenci - Nekdanji začasni uslužbenec - Tožba - Odškodninska tožba - Nepodaljšanje pogodbe za določen čas- Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Giuseppe Tiralongo, (Ladispoli, Italija) (zastopniki: F. in R. Sciaudone in S. Frazzani, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet zadeve

Naložitev Komisiji Evropskih skupnosti, naj povrne premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki naj bi jo tožeča stranka utrpela zaradi nedopustnih ravnanj Evropskega urada za boj proti goljufijam pri podaljševanju njene pogodbe začasnega uslužbenca.

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 183, 4.8.2007, str. 43.