Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2008 - Collotte v. komissio

(Asia F-58/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2006 ylennyskierros - Kyky työskennellä kolmannella kielellä)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Pascal Collotte (Abstraat, Belgia) (edustajat: aluksi asianajaja É. Boigelot, sittemmin É. Boigelot ja asianajaja L. Defalque)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: aluksi C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid, sittemmin C. Berardis-Kayser ja L. Lozano Palacios)

Väliintulija: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: I. Šulce ja M. Simm)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja oli vuoden 2006 ylennyskierroksella jätetty ylentämättä palkkaluokkaan A*12 sen johdosta, että hän ei ollut osoittanut kykyään työskennellä kolmannella kielellä - Vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Euroopan yhteisöjen komission päätös, jolla Collotte jätettiin kirjaamatta vuoden 2006 ylennyskierroksella palkkaluokkaan A*12 ylennettyjen virkamiesten luetteloon, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 199, 25.8.2007, s. 50.