Language of document : ECLI:EU:F:2008:89

TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMOSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO NUTARTIS

2008 m. birželio 30 d.

Byla F‑59/07

Pierre‑Alexis Feral

prieš

Europos Sąjungos regionų komitetą

„Draugiškas ginčo išsprendimas Tarnautojų teismo iniciatyva – Išbraukimas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo P.‑A. Feral prašo panaikinti 2006 m. liepos 26 d. Regionų komiteto administracijos direktoriaus sprendimą dėl reikalavimo grąžinti sumas, sumokėtas ieškovui, nuo 2003 m. kovo mėnesio iki 2005 m. gegužės mėnesio į Prancūziją pervesto atlyginimo daliai taikant korekcinį koeficientą, ir 2006 m. gruodžio 4 d. to paties direktoriaus sprendimą, kuriuo nustatyta 3 600,16 EUR grąžintina suma, bei nurodyti Regionų komitetui grąžinti šią sumą su palūkanomis už praleistą terminą, sumą, kuri jam turėjo būti sumokėta jo atlyginimo daliai, kuri turėjo būti pervesta į Prancūziją nuo 2005 m. birželio mėnesio, taikant korekcinį koeficientą.

Sprendimas: Byla F‑59/07, Feral prieš Regionų komitetą, išbraukiama iš Tarnautojų teismo registro. Regionų komitetas sumoka ieškovui 3 750 EUR sumą pusei jo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginti. Ieškovas padengia likusias savo bylinėjimosi išlaidas. Regionų komitetas padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Draugiškas ginčo išsprendimas Tarnautojų teisme – Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento69 ir 74 straipsniai)