Language of document :

Žaloba podaná dne 14. září 2009 - Cusack-Gard'ner v. Komise

(Věc F-76/09)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Carolyn Cusack-Gard'ner (Wavre, Belgie) (zástupce: Dr John Temple Lang, solicitor)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí ze dne 22. června 2009, kterým se zamítá žádost žalobkyně o úplnou náhradu nákladů vynaložených na léčbu její nemoci

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ze dne 22. června 2009, kterým se zamítá žádost žalobkyně;

prohlásit, že kapitola 3 části II rozhodnutí Komise ze dne 2. července 2007, kterým se stanoví obecná prováděcí opatření pro úhradu léčebných výloh, se nepoužije na základě článku 241 ES:

v rozsahu, ve kterém stanoví, že náklady na bydlení, stravu nebo péči o nemocného v domácím prostředí se nenahrazují, a

v rozsahu, ve kterém stanoví maximální výši náhrady nákladů na péči o nemocného v domácím prostředí;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________