Language of document :

2009. szeptember 17-én benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bizottság

(F-78/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amellyel elutasítja a felperes T-18/04. sz. ügyben felmerült eljárási költségeinek részére történő megtérítése iránti kérelmét, amely költségek viselésére az alperest az Elsőfokú Bíróság 2008. június 10-i ítéletével kötelezte. Továbbá az alperes kötelezése a felperesnek okozott vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésére.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az alperes azon határozatát, amellyel a felperes 2008. szeptember 22-i kérelmét elutasította;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg a felperes panaszát elutasító 2009. április 8-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizessen a felperesnek 2008. szeptember 22-től a teljesítés napjáig évi összesen 10%-os mértékű késedelmi kamattal növelt, évente tőkésített, kezdetben 15 882,31 euró összeget a felperes által a vitatott határozat folytán a fent megjelölt időszakban elszenvedett vagyoni kár megtérítése címén;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizessen a felperesnek a felperest a megtámadott határozat folytán a határozathozatal időpontjától a teljesítés napjáig ért nem vagyoni és létfenntartási kár megtérítése címén - az általa méltányosan 6 500,00 euróban megjelölt, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizessen a felperesnek napi 5 eurót, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget e kereset megindításától mindaddig, amíg a 2008. szeptember 22-i kérelem teljes és hiánytalan teljesítésével kapcsolatos összes határozatnak a Bizottság eleget nem tesz, és amely összeget a felperes minden hónap első napján kér megfizetni az előző hónapban esedékessé vált követeléseivel kapcsolatban, a kérelem teljesítéséről szóló határozat végrehajtásának bármilyen késéséből adódó kár megtérítéseként;

A Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a jelen keresethez kapcsolódó valamennyi eljárási költség viselésére.

____________