Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 14. septembra spriedums - AE/Komisija

(lieta F-79/09)

Civildienests - Ierēdņi - Sociālais nodrošinājums - Nelaimes gadījumu un arodslimību apdrošināšana - Civildienesta noteikumu 73. pants - Atteikums atzīt, ka slimība ir arodslimība - Paaugstināts jūtīgums pret elektromagnētisko lauku

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AE (Muchamiel, Spānija) (pārstāvji - L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - sākotnēji J. Currall un D. Martin, pēc tam J. Currall un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Prasība, pirmkārt, atcelt 2008. gada 15. decembra iecēlējinstitūcijas lēmumu, kurš tika saņemts 2009. gada 16. janvārī un ar kuru tika noraidīts prasītāja lūgums viņa slimību atzīt par arodslimību Civildienesta noteikumu 73. panta izpratnē, un, otrkārt, ciktāl nepieciešams, atcelt 2009. gada 11. jūnija lēmumu, ar kuru tika noraidīta prasītāja sūdzība. Prasība par zaudējumu atlīdzību EUR 12 000 apmērā ciestā morālā kaitējuma atlīdzināšanai

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Komisija samaksā AE EUR 2000;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Komisija sedz savus un atlīdzina ceturtdaļu no prasītāja tiesāšanās izdevumiem;

prasītājs sedz trīs ceturtdaļas savu tiesāšanās izdevumu pats.

____________