Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 14. septembra 2010 - AE proti Komisiji

(Zadeva F-79/09)

"Javni uslužbenci - Uradniki - Socialna varnost - Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni - Člen 73 Kadrovskih predpisov - Zavrnitev priznanja poklicne narave bolezni - Preobčutljivost na elektromagnetna polja"

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AE (Muchamiel, Španija) (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva J. Currall in D. Martin, zastopnika, nato J. Currall in J. Baquero Cruz, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe OPI z dne 15. decembra 2008, prejete 16. januarja 2009, s katero je bil zavrnjen zahtevek tožeče stranke, da se njeno bolezen prizna kot poklicno bolezen v smislu člena 73 Kadrovskih predpisov, in, kolikor je to potrebno, predlog za razglasitev ničnosti odločbe z dne 11. junija 2009, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke. Odškodninski zahtevek v višini 12.000 EUR za povrnitev povzročene nepremoženjske škode.

Izrek

1.    Evropski komisiji se naloži, da izplača AE 2000 EUR.

2.    V preostalem delu se tožba zavrne.

3.    Evropska komisija nosi poleg svojih stroškov še četrtino stroškov tožeče stranke.

4.    Tožeča stranka nosi tri četrtine lastnih stroškov.

____________