Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 16. října 2013 – De Roos-Le Large v. Komise

(Věc F-50/10)1

Jednací jazyk: nizozemština

Předseda plenárního shromáždění nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 260, 25.9.2010, s. 27.