Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 16. oktober 2013 – De Roos-Le Large mod Kommissionen

(Sag F-50/10) 1

Processprog: nederlandsk

Retsformanden for Rettens plenum har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 EUT C 260 af 25.9.2010, s. 27.