Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 24. jūnijā - De Nicola/EIB

(lieta F-49/10)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlo De Nicola (Štrassene, Luksemburga) (pārstāvis - L. Isola, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, kas prasītājam paziņots 2010. gada 11. maijā, daļā, kurā būtībā ir noraidīts mēģinājums strīdu atrisināt mierizlīguma ceļā, netieši noraidot lūgumu atlīdzināt ārstēšanās izdevumus, kas saistīti ar lāzerterapiju, un piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam EUR 3000, kam pieskaitīti procenti un atzīto summu vērtības revalvācija

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, kas paziņots ar 2010. gada 11. maija elektronisko vēstuli;

piespriest EIB atlīdzināt prasītājam EUR 3000, ko viņš samaksājis par 2007. gadā veiktu lāzerterapiju, kā arī atlīdzināt zaudējumus, kuri izriet no naudas vērtības krišanās, un procentus par atzītajām summām;

piespriest EIB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________