Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 16. december 2010 - Merhzaoui mod Rådet for Den Europæiske Union

(Sag F-52/10) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 221 af 14.8.2010, s. 61.