Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 16. decembra 2010 - Merhzaoui/Rada Európskej únie

(vec F-52/10)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 221, 14.8.2010, s. 61.