Language of document :

Beroep ingesteld op 13 december 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-151/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit houdende weigering om de verzoekende partij de ontheemdingstoelage toe te kennen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het PMO van 6 maart 2012 houdende weigering om de verzoekende partij overeenkomstig artikel 4 van bijlage VII bij het Statuut de ontheemdingstoelage toe te kennen;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van haar klacht van 31 augustus 2012;

verwijzing van de Commissie in de kosten.