Language of document :

Tožba, vložena 13. decembra 2012 – ZZ proti Parlamentu

(Zadeva F-150/12)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: G. Maximini, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, s katero je ta tožeči stranki zavrnila del nadomestila za selitev ob prenehanju zaposlitve in povrnitev nekaterih potnih stroškov.

Predlogi tožeče stranke

Odločba tožene stranke z dne 29. marca 2012 naj se razglasi za nično v delu, v katerem je ta tožeči stranki zavrnila drugo polovico nadomestila za selitev ob prenehanju zaposlitve v skladu s členom 6 iz Priloge VII h Kadrovskim predpisom in povrnitev potnih stroškov v skladu s členom 7 iste priloge v celoti.

Toženi stranki naj se naloži, naj tožeči stranki plača drugo polovico nadomestila za selitev ob prenehanju zaposlitve v višini dodatne mesečne plače ter vse potne stroške do njenega matičnega kraja ob prenehanju delovnega razmerja za tožečo stranko, njenega zakonca in njenega težko invalidnega sina, ki živi z njo v skupnem gospodinjstvu.Toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka in vseh nujnih stroškov tožeče stranke.