Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 24. lipnja 2013. – Weissenfels protiv Parlamenta

(Predmet F-150/12)1

Predmetni postupak završen je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

____________

1    SL C 147, 25.5.2013., str. 36.