Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 30. jaanuari 2014. aasta otsus – Ohrgaard versus komisjon

(kohtuasi F-151/12)1

(Avalik teenistus – Töötasu – Kodumaalt lahkumise toetus – Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punktis b ette nähtud elukoha tingimus – Töötamine rahvusvahelise organisatsiooni teenistuses – Mõiste – Komisjonis läbitud viiekuuline katseaeg – Väljajätmine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Jakob Ohrgaard (Frederiksberg, Taani) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.–N. Louis, É. Marchal, D. de Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja V. Joris)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega hagejale keelduti maksmast kodumaalt lahkumise toetust

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Komisjoni 6.märtsi 2012. aasta otsus, millega J. Ohrgaardile keelduti maksmast kodumaalt lahkumise toetust ja mida muudeti 31. augusti 2012. aasta otsusega kaebuse rahuldamata jätmise kohta.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja J. Ohrgaardi kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 55, 23.2.2013, lk 26.