Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 30 ianuarie 2014 – Ohrgaard/Comisia

(Cauza F-151/12)1

[Funcție publică – Remunerație – Indemnizație de expatriere – Condiția privind reședința prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din anexa VII la statut – Exercitarea de funcții într-o organizație internațională – Noțiune – Stagiu de cinci luni efectuat la Comisie – Excludere]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Jakob Ohrgaard (Frederiksberg, Danemarca) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. de Abreu Caldas, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și V. Joris, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei prin care se refuză reclamantului dreptul de a beneficia de indemnizația de expatriereDispozitivulAnulează Decizia Comisiei Europene din 6 martie 2012 prin care se refuză domnului Ohrgaard dreptul de a beneficia de indemnizația de expatriere, astfel cum a fost modificată prin Decizia din 31 august 2012 de respingere a reclamației.Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de domnul Ohrgaard.