Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 18. rujna 2014. – Marcuccio protiv Komisije

(Predmet F-149/12)1

(Javna služba – Invalidnost – Naknada za invalidnost – Obustava na naknadi za invalidnost)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastupnik: G. Cipresa, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje naplate iznosa od 500 eura u mjesečnim obrocima obustavom na tužiteljevoj naknadi za invalidnost u razdoblju od travnja do lipnja 2012.Izreka rješenja Tužba se odbija kao dijelom očito nedopuštena i dijelom očito neosnovana.L. Marcuccio snosit će vlastite troškove, a nalaže mu se i snošenje troškova Europske komisije.