Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) priekšsēdētāja 2014. gada 18. septembra rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-149/12) 1

Civildienests – Invaliditāte – Invaliditātes pabalsts – Ieturējums no invaliditātes pabalsta

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Trikase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un G. Gattinara)

Priekšmets

Prasība atcelt ikmēneša atmaksu EUR 500 apmērā, kas tika ieturēta no prasītāja invaliditātes pensijas no 2012. gada aprīļa līdz jūnijamRezolutīvā daļa:prasību noraidīt daļēji kā acīmredzami nepieņemamu un daļēji kā acīmredzami nepamatotu;L. Marcuccio sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.