Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 18 septembrie 2014 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-149/12)1

(Funcție publică – Invaliditate – Prestația de invaliditate – Reținere efectuată din prestația de invaliditate)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și G. Gattinara, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a recuperării lunare a sumei de 500 de euro reținute din prestațiile de invaliditate ale reclamantului pentru lunile aprilie-iunie 2012DispozitivulRespinge acțiunea în parte ca vădit inadmisibilă și în parte ca vădit nefondată. Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.