Language of document : ECLI:EU:F:2016:133

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija)
NUTARTIS

2016 m. birželio 15 d.

Byla F‑152/12

Jonas Poniskaitis

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pensijos – Nacionalinių pensinių teisių perkėlimas – Pasiūlymai dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo – Neigiamo poveikio neturintis aktas – Ieškinio nepriimtinumas – Prašymas priimti sprendimą, nepradedant bylos nagrinėti iš esmės – Procedūros reglamento 83 straipsnis“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo Jonas Poniskaitis prašė panaikinti 2012 m. kovo 26 d. „sprendimus“ dėl papildomų pensinių teisių, įgytų anksčiau pagal dvi Lietuvos pensijų sistemas, apskaičiavimo pagal Europos Sąjungos pensijų sistemą ir prireikus 2012 m. rugsėjo 3 d. Europos Komisijos paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti jo skundą dėl „sprendimų“, kuriuose nustatytos šios papildomos pensinės teisės.

Nutartis      Atmesti ieškinį. Jonas Poniskaitis padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

Pareigūnų ieškiniai – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Pasiūlymas dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo siekiant į Sąjungos pensijų sistemą perkelti pensines teises, įgytas iki tarnybos Sąjungoje pradžios – Neįtraukimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalis)

Pasiūlymas dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo, kuris pateikiamas pareigūnui siekiant perkelti į Europos Sąjungos pensijų sistemą kitoje sistemoje įgytas pensines teises, nesukelia privalomų teisinių pasekmių, kurios tiesiogiai ir iš karto paveiktų jo adresato teisinę padėtį, akivaizdžiai ją pakeisdamos. Todėl toks pasiūlymas nėra asmens nenaudai priimtas aktas, kaip jis suprantamas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalį.

(žr. 14 punktą)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrasis Teismas: 2015 m. spalio 13 d. Sprendimo Komisija / Verile ir Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 62 punktas ir 2015 m. spalio 13 d. Sprendimo Teughels / Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 58 punktas.