Language of document : ECLI:EU:F:2016:133

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera a treia)

15 iunie 2016

Cauza F‑152/12

Jonas Poniskaitis

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Pensii – Transfer al drepturilor de pensie naționale – Propuneri de spor de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii – Act care nu lezează – Inadmisibilitate a acțiunii – Cerere de soluționare a cauzei fără dezbateri asupra fondului – Articolul 83 din Regulamentul de procedură”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care domnul Jonas Poniskaitis a solicitat anularea „deciziilor” din 26 martie 2012 privind calculul sporului de ani de plată, în sistemul de pensii al Uniunii Europene, al drepturilor lui de pensie dobândite anterior în cadrul a două sisteme de pensii lituaniene și, în măsura în care este necesar, a deciziilor autorității împuternicite să facă numiri din cadrul Comisiei Europene din 3 septembrie 2012, prin care s‑a respins reclamația sa împotriva „deciziilor” prin care s‑au stabilit sporurile menționate

Decizia:      Respinge acțiunea. Domnul Jonas Poniskaitis suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul ordonanței

Acțiune introdusă de funcționari – Act care lezează – Noțiune – Propunere de spor de ani de plată în vederea transferului în sistemul Uniunii al drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciul Uniunii – Excludere

[Statutul funcționarilor, art. 91 alin. (1)]

O propunere de spor de ani de plată comunicată unui funcționar în vederea transferului în sistemul de pensii al Uniunii Europene al drepturilor de pensie dobândite în cadrul altui sistem nu produce efecte juridice obligatorii care să afecteze direct și imediat situația juridică a destinatarului său, modificând în mod semnificativ situația sa juridică. Prin urmare, aceasta nu constituie un act care lezează, în sensul articolului 91 alineatul (1) din statut.

(a se vedea punctul 14)

Trimitere la:

Tribunalul Uniunii Europene: Hotărârile din 13 octombrie 2015, Comisia/Verile și Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punctul 62, și Teughels/Comisia, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punctul 58