Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 15. júna 2016 – Poniskaitis/Komisia

(vec F-152/12)1

(Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok – Návrhy na započítanie odpracovaných rokov – Akt nespôsobujúci ujmu – Neprípustnosť žaloby – Žiadosť o vydanie rozhodnutia pred prejednaním veci samej – Článok 83 rokovacieho poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jonas Poniskaitis (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti, neskôr D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti, potom J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti, napokon J.-N. Louis advokát)

Žalovaná: Európska Komisia (v zastúpení: pôvodne D. Martin a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, potom G. Gattinara, splnomocnený zástupca, napokon G. Gattinara a F. Simonetti, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o výpočte započítania práv žalobcu na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služieb na základe nových všeobecných vykonávacích ustanovení

Výrok

Žaloba sa zamieta.

Jonas Poniskaitis znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

____________

1 Ú. v. EÚ C 71, 9.3.2013, s. 30.