Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 8 maj 2013 – Alsteens mot kommissionen

(Mål F-87/12)1

(Personalmål – Tillfälligt anställd – Förnyelse av kontrakt – Delvis ogiltigförklaring – Ändring)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis, É. Marchal, A. Coolen och D. Abreu Caldas )

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att begränsa den tid som sökandens kontrakt förlängdes.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Geoffroy Alsteens ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 319, 20.10.2012, s. 19.