Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 9. augustā – ZZ/Komisija

(lieta F-86/12)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvis – A. Lizer-Klatka, radca prawna)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par rezerves saraksta EPSO/AD/60/06 spēkā esamības nepagarināšanu attiecībā uz prasītāju par laikposmu, kurā viņa atradās maternitātes un vecāku atvaļinājumā

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2011. gada 17. oktobra lēmumu par rezerves saraksta EPSO/AD/60/06 spēkā esamības beigām 2011. gada 31. decembrī attiecībā uz prasītāju un atcelt 2012. gada 10. maija lēmumu, kas pieņemts par prasītājas sūdzību Nr. R/147111, kā arī pagarināt rezerves saraksta EPSO AD/60/06 spēkā esamību attiecībā uz prasītāju par laikposmu, kad viņa minētā saraksta spēkā esamības laikā atradās maternitātes un vecāku atvaļinājumā, tas ir, par 3 gadiem un 46 dienām;

piespriest katrai pusei segt savus tiesāšanās izdevumus atbilstoši 2007. gada 25. jūlija Eiropas Civildienesta Tiesas Reglamenta 89. panta 3. punktam, kā arī prasītājas argumentiem, kas izteikti šī prasības pieteikuma 56. un turpmākajos pantos.