Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Köln (Saksamaa) 19. märtsil 2021 – EF versus Deutsche Lufthansa AG

(kohtuasi C-172/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Köln

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja apellant: EF

Kostja ja vastustaja apellatsioonimenetluses: Deutsche Lufthansa AG

Eelotsuse küsimused

1.    Kas tavahinnast madalam ettevõtjatele mõeldud lepinguline hind (käesoleval juhul 169,00 euro asemel 152,00 eurot), mis põhineb lennuettevõtja ja teise ettevõtja vahel sõlmitud raamlepingul ja millega saavad ärireisideks broneeringuid teha vaid asjaomase ettevõtja töötajad, on määruse (EÜ) nr 261/20041 artikli 3 lõike 3 esimese lause tähenduses hinnaalandus, mis ei ole vahetult või kaudselt avalikkusele kättesaadav?

2.    Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, kas siis ei ole sellise ettevõtjatele mõeldud lepingulise hinna puhul tegemist ka lennuettevõtja või reisikorraldaja pidevate lendajate programmi või muu äriprogrammiga määruse nr 261/2004 artikli 3 lõike 3 teise lause tähenduses?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).