Language of document :

Tužba podnesena 20. rujna 2021. – Kubara/EUIPO (good calories)

(predmet T-602/21)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Poljska) (zastupnik: A. Suskiewicz, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: prijava figurativnog žiga Europske unije good calories – prijava za registraciju br. 18 193 512

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 14. srpnja 2021. u predmetu R 2167/2020-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

–    poništi pobijanu odluku;

EUIPO-u naloži snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi

Povreda članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća br. 2017/1001;

Povreda načela zaštite legitimnih očekivanja i načela pravne sigurnosti u vezi s EUIPO-ovom registracijom žigova „Fit calories” i „GREEN CALORIES” kao žigova Zajednice;

Prvo žalbeno vijeće EUIPO-a nije izvršilo potpunu analizu popisa proizvoda i usluga u pogledu kojih je odbijena registracija spornog žiga.

____________