Language of document :

Presuda Općeg suda od 22. lipnja 2022. - Kubara/EUIPO (good calories)

(predmet T-602/21)1

„Žig Europske unije – Prijava figurativnog žiga Europske unije good calories – Apsolutni razlozi za odbijanje – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Opisni karakter – Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EU) 2017/1001 – Pravna sigurnost – Legitimna očekivanja”

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Poljska) (zastupnik: A. Suskiewicz, odvjetnica)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: D. Walicka, agent)

Predmet

Svojom tužbom na temelju članka 263. UFEU-a tužitelj traži poništenje odluke prvog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 14. srpnja 2021. (predmet R 2167/2020-1).

Izreka

Tužba se odbija.

Društvu Kubara sp. z o.o. nalaže se snošenje troškova.

____________

1 SL C 462, 15. 11. 2021.