Language of document :

A Törvényszék 2022. június 22-i ítélete – Kubara kontra EUIPO (good calories)

(T-602/21. sz. ügy)1

(„Európai uniós védjegy – A good calories európai uniós ábrás védjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztető képesség hiánya – Leíró jelleg – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja – Jogbiztonság – Bizalomvédelem”)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Lengyelország) (képviselő: A. Suskiewicz ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: D. Walicka meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott keresetével a felperes az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) első fellebbezési tanácsa 2021. július 14-én hozott határozatának (R 2167/2020-1. sz. ügy) hatályon kívül helyezését kéri.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Törvényszék a Kubara sp. z o.o.-t kötelezi a költségek viselésére.

____________

1     HL C 462., 2021.11.15.