Language of document :

Искане на разрешение за налагане на запор, подадено на 11 ноември 2020 г. — Silvana Moro и др./Европейска комисия

(Дело C-593/20 SA)

Език на производството: италиански

Страни

Ищци: Silvana Moro, Isabella Venturini, Stefania Venturini, Mario Matta, Marzio Francesco Matta, Massimo Matta, Paola Cotozzoni (представител: S. Colledan, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Искания на ищците

Ищците искат от Съда на Европейския съюз на основание член 1 от Протокол 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз (Официален вестник на Европейския съюз от 7.6.2016 г., C 202/266, стр. 268) да им разреши запориране, до пълното удовлетворяване на правото им на вземане, на всички отпуснати и/или отпускани средства от страна на Европейската комисия в полза на Република Сърбия.

____________