Language of document :

2020 m. lapkričio 11 d. ieškinys dėl leidimo taikyti apribojimus byloje Silvana Moro ir kt. / Europos Komisija

(Byla C-593/20 SA)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovai: Silvana Moro, Isabella Venturini, Stefania Venturini, Mario Matta, Marzio Francesco Matta, Massimo Matta, Paola Cotozzoni, atstovaujami advokato S. Colledan

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovų reikalavimai

Ieškovai prašo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pagal Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų (2016 m. birželio 7 d. Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 202/266, p. 268) 1 straipsnį leisti taikyti suvaržymo priemones visoms lėšoms, kurias Europos Komisija skyrė arba skirs Serbijos Respublikai, kad būtų visiškai patenkinti jų reikalavimai.

____________