Language of document :

Verzoek om verlof tot het leggen van derdenbeslag ingediend op 11 november 2020 – Silvana Moro e.a. / Europese Commissie

(Zaak C-593/20 SA)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partijen: Silvana Moro, Isabella Venturini, Stefania Venturini, Mario Matta, Marzio Francesco Matta, Massimo Matta, Paola Cotozzoni (vertegenwoordiger: S. Colledan, avvocato)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

verzoekers verzoeken het Hof van Justitie van de Europese Unie om krachtens artikel 1 van Protocol 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie (Publicatieblad van de Europese Unie van 7 juni 2016, C-202/266, blz. 268), hen toestemming te verlenen om beslag te leggen op alle door de Europese Commissie aan de Republiek Servië toegewezen en/of toe te wijzen middelen, totdat de aan hen verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

____________