Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. studenoga 2020. uputila Kúria (Mađarska) – EuroChem Agro Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(predmet C-583/20)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Kúria

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: EuroChem Agro Hungary Kft.

Tuženik: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 273. Direktive o PDV-u1 tumačiti na način da sustav kažnjavanja prelazi granice ovlasti koja je državama članicama dodijeljena navedenom odredbom, prema kojem poreznim obveznicima koji su kvalificirani kao rizični porezni obveznici, u slučaju manje povrede povezane s Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerom (EKAER) (Sustav za elektronički nadzor cestovnog prijevoza robe), nije dopušteno izreći novčanu kaznu u iznosu manjem od 30 % na 40 % vrijednosti prevezene robe niti ga osloboditi od novčane kazne?

2.    Treba li članak 273. Direktive o PDV-u tumačiti na način da kazna u takvom iznosu (neproporcionalno) prekoračuje ono što je nužno za ostvarivanje cilja naplate poreza i borbe protiv utaje poreza iz navedenog članka?

3.    Treba li članak 26. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) tumačiti na način da sustav kažnjavanja koji se primjenjuje na rizične porezne obveznike otežava provedbu načela slobodnog kretanja robe, osoba, usluga i kapitala?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)