Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. studenoga 2020. uputio Østre Landsret (Danska) Ligebehandlingsnævnet kao zastupnik osobe A protiv HK/Danmark i HK/Privat

(predmet C-587/20)

Jezik postupka: danski

Sud koji je uputio zahtjev

Østre Landsret

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ligebehandlingsnævnet kao zastupnik osobe A

Tuženici: HK/Danmark i HK/Privat

Intervenijent u potporu tuženiku: Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Prethodno pitanje

Treba li članak 3. stavak 1. točku (a) Direktive o zapošljavanju1 tumačiti na način da je politički izabran povjerenik sektora sindikata obuhvaćen područjem primjene navedene direktive u okolnostima opisanima [u zahtjevu za prethodnu odluku]?

____________

1 Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja (SL 2000., L 303, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 69.)