Language of document :

Az Østre Landsret (Dánia) által 2020. november 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Az A képviseletében eljáró Ligebehandlingsnævnet kontra HK/Danmark és HK/Privat

(C-587/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Østre Landsret

Az alapeljárás felei

Felperes: Az A képviseletében eljáró Ligebehandlingsnævnet

Alperes: HK/Danmark és HK/Privat

Az alperes kérelmeit támogató beavatkozó fél: Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a foglalkoztatásról szóló irányelv1 3. cikke (1) bekezdésének a) pontját, hogy [az előzetes döntéshozatal iránti kérelemben] leírt körülmények esetén az irányelv hatálya alá tartozik valamely szakszervezet választott ágazati képviselője?

____________

1 A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL 2000. L 303., 16. o., magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.)